Vi hjälper våra kunder tillbaka till vardagen.

Den rådande COVID-19-situationen är officiellt klassad av WHO som en global pandemi, vilket förhindrar människor och länder från att leva sitt vardagliga liv. Vi erbjuder våra kunder en lösning i form av 100% desinficerade rum och lokaler. Vår automatiserade process tar några få minuter och minimerar risken för infektion genom att använda biologiska kemikalier.

Skandinavisk Biohygienteknik AB tillhandahåller biologiskt nedbrytbar yt- och luftsanering som inte medför någon risk för gäster eller miljö. Våra produkter är baserade på beprövad forskning inom sjukvården och möjliggör behandling av större ytor, rum och konferensområden på ett ekonomiskt och tidseffektivt sätt. 

Vår unika behandling använder väteperoxid som joniseras för att producera en icke-frätande, icke-allergen torrdimma utan lukt eller rester som effektivt dödar virus, bakterier, fungicid aktivitet, sporer och mykobakteriell aktivitet.

Kontakta oss

We're proud to introduce our partnership with leading private jet business Industryflyg as announced in the Swedish financial newspaper, Dagens Industri. The safety and comfort of their passengers is the primary focus for the team and they've chosen BHT as their preferred partner across their fleet.

Alfonso del Corral, CEO of BHT commented, 'Considering the very high standards of Industriflyg, we are extremely proud of our partnership and the confidence they've placed in the BHT products.'

BioHygienTeknik AB Nedre Glarhallavägen 20 26373 Arild, Sweden.
© BioHygienTeknik 2020. 

info@biohygienteknik.com   +46 769 422396